Š.m. sausio 19 d. įvyko "Žuvėdros" klubo valdybos posėdis, kuriame buvo aptarti pagrindiniai klausimai ateinantiems metams (sezonui).

Posėdyje buvo aptarta:

- Dalyvavimas 2016 m LVMČ UP

- Vaikų Lygos ir Lmu-14 pirmenybių dalyvavimas

- Vaikų krepšelio finansinių atsakomybės ir perspektyvos

- ZHC finansinių galimybių toliau finansuoti komandas

- Einamieji klausimai