Sakoma, jog kartu su pavasario saule, Šv. Velykomis į žemę sugrįžta gyvenimas ir džiaugsmas.
Tesugrįžta jis ir į Jūsų namus, ir į Jūsų širdis!
 
Vilniaus SŽK "Žuvėdra"