2019 m. balandžio 10 dieną Lietuvos žolės riedulio klubų kolegos dalyvavimo LŽRF ataskaitinėje rinkiminėje konferencijoje, kurios vienas iš svarbiausių darbotvarkės punktų - išrinkti sekančios kadencijos vykdomojo komiteto narius bei prezidentą. Prezidentu dar vienai kadencijai išrinktas Leonardas Čaikauskas, už jį balsavo 11 balso teisę turinčių konferencijos dalyvių, 3 susilaikė. Į vykdomąjį komitetą išrinkti Monika Ivanauskaitė, Donata Grigienė, Tomas Petronis, Alfredas Pliadis ir Vilma Bagdanskienė. Vykdomojo komiteto narys yra ir LŽRF prezidentas. Džiaugiamės matydami, kad Žuvėdros klubo nariai aktyviai įsitraukė į LŽRF veiklą!

Rinkimai

 NUOTRAUKŲ GALERIJA