Ar žinojai, kad olimpinio judėjimo vardu Tarptautinis Olimpinins komitetas 133 susitikimo metu Buenos Aires (argentinoje) priimė Sportininkų teisių ir pareigų deklaraciją? Šioje Deklaracijoje išvardytos bendrosios siektinos olimpinio judėjimo ir jo narių jurisdikcijoje esančių sportininkų teisės ir pareigos. Ji pagrįsta Visuotine žmogaus teisių deklaracija ir kitais tarptautiniu mastu pripažintais žmogaus teisių standartais, principais ir susitarimais. Deklaracijos tikslas – suteikti gaires olimpiniam judėjimui. Visi olimpinio judėjimo nariai, ypač Tarptautinis olimpinis komitetas, tarptautinės sporto federacijos, nacionaliniai olimpiniai komitetai ir nacionalinės sporto federacijos sieks ugdyti pagarbą šioms teisėms ir pareigoms. Jie skatinami kurti mechanizmus šių teisių ir pareigų veiksmingumui užtikrinti, o sportininkai – šiais mechanizmais naudotis. Dalinamės deklaracija, kad visi olimpinę žolės riedulio sporto šaką propoguojantys sportininkai galėtų susipažinti!

klis